ዋጋ እና ድጋፍ ያግኙ

Addis Ababa EPRDF – Page 3

ከተማችን አንድ ዘመናዊ ከተማ ሊኖረው የሚገባውን 25 በመቶ የመንገድ መሰረተ ልማት ተደራሽነት ለማሳካት በከፍተኛ ለውጥ ውስጥ ትገኛለች፡፡ በዚህም ከ25 ዓመት በፊት አምስት በመቶ የነበረው የመንገድ ሽፋን አሁን ላይ 22 በመቶ ደርሷል"" በርካታ

የመንጃ ፈቃድ ኮምፒውተር ፈተና ጥያቄዎች

Search የመንጃ ፈቃድ ኮምፒውተር ፈተና ጥያቄዎች in Amharic ማለት ጓደኞች ማፍራት ነው፡፡በ16 ዓመት ዕድሜ ስኬት ማለት የመንጃ ፈቃድ መያዝ ነው፡፡በ20 ዓመት ዕድሜ ስኬት ማለት እነሆ በረከት ማለት ነው፡፡በ35 ዓመት70 ዓመት ዕድሜ ስኬት ማለት መንጃ

የመንጃ ፈቃድ ኮምፒውተር ፈተና ጥያቄዎች

Search የመንጃ ፈቃድ ኮምፒውተር ፈተና ጥያቄዎች in Amharic ማለት ጓደኞች ማፍራት ነው፡፡በ16 ዓመት ዕድሜ ስኬት ማለት የመንጃ ፈቃድ መያዝ ነው፡፡በ20 ዓመት ዕድሜ ስኬት ማለት እነሆ በረከት ማለት ነው፡፡በ35 ዓመት70 ዓመት ዕድሜ ስኬት ማለት መንጃ

የመድሀኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በወቅቱና በፍጥነት

ከዚህ ባሻገር የውስጥ ኦዲትን በማጠናከር ችግሮችን በቅርበት እንዲያርም ማድረግ፣ ሰነዶች በጥራት ታይተው የተሰወዱ እርምጃዎች በዋና ኦዲተር ተረጋግጠው በአጭር ጊዜ ውስጥ ለኮሚቴው ማሳወቅ፣ ተቋሙ ለኪራይ

የኋሊት ላለመመለስ

የኋሊት ላለመመለስ ደስታ ኃይሉ በማደግ ላይ ባለ አገር ውስጥ የኪራይ ሰብሳቢነትንና የሙስናን አስተሳሰብና ተግባር በሂደት መቅበር ያስፈልጋል። ይህን ለማድረግም መንግስት ከሚያደርገው የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነትና የፀረ-ሙስና ህጋዊና

የትኛው ይቀድማል? ፈረሱ፤ ወይስ ጋሪው?

በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክልል ከተሞችም ሳይቀር አምናም ዘንድሮም ጨርቅ እስከመጋረጃ፤ ከሙሉ ልብስ እስከ ውስጥ ሱሪ ያለከልካይ በአደባባይ በህገወጥ ዘፈቀዳዊና ለኪራይ ሰብሳቢነት የተመቻመቹ ግምቶች

የኢትዮጵያ ህዳሴ ስንል

20-10-2015በተስፋዬ ንጉስ "ሀገር" የሚለው ቃል በፖለቲካል ሳይንስ መዝገበ ቃላት ጥቅም ላይ መዋል የጀመረው እ እ አ ከ1648 ወዲህ ሲሆን ይህም በአውሮፓ ክፍለተ ዓለም ውስጥ በነበሩ ግዛቶች /Empires/ መካከል ለሰላሳ አመታት የተካሄደው ጦርነት ማብቃቱን ተከትሎ

በጥቁር ገበያ የዶላር ዋጋ በሰላሳ ሳንቲም መቀነሱ አነጋጋሪ እየሆነ ነው

በአዲስ አበባ ሳንቲም የነበረው የዶላር ምንዛሪ ወደ ሃያ ብር ከአስር ሳንቲም በሳምንት ውስጥ ቀንሷል ። የኢትዮጵያ መንግስትም ከንግዱ ማሕበረሰብ ጋር የበለጠ በመቀራረብ ለኪራይ ሰብሳቢዎች

April

በአዲስ አበባ ዐሥር ክፍለ ከተሞች 116 ወረዳዎች ካሉት ሰባት የግንባሩ አደረጃጀቶች ማለትም የሴቶች፣ ወጣቶች፣ መምህራን፣ የመንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልኾኑ ድርጅቶች ሠራተኞች፣ የአነስተኛ ጥቃቅን ተቋማት ከእያንዳንዳቸው የተውጣጡ ስድሳ

በጥቁር ገበያ የዶላር ዋጋ በሰላሳ ሳንቲም መቀነሱ አነጋጋሪ እየሆነ ነው

በአዲስ አበባ ሳንቲም የነበረው የዶላር ምንዛሪ ወደ ሃያ ብር ከአስር ሳንቲም በሳምንት ውስጥ ቀንሷል ። የኢትዮጵያ መንግስትም ከንግዱ ማሕበረሰብ ጋር የበለጠ በመቀራረብ ለኪራይ ሰብሳቢዎች

ኢዜማ ሦስት ጽህፈት ቤቶቹን ሊለቅ ነው – ዜና ከምንጩ

በአዲስ አበባ የሚገኙ ሆቴሎች አሁን ያለበትን ዋና ጽ/ቤት በመልቀቅ አዲስ ቢሮ እንዲሰጠው ለኪራይ ቤቶች ቤት የሚገኘውን ዋና ጽ/ቤቱን ጨምሮ ሌሎች ጽ/ቤቶቹን ለቆ አዲስ ሕንፃ ውስጥ እንዲገባ

አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፰/፲፱፻፺፯ ትራንስፖርት ስለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ

የባለሥልጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በማንኛውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሊያቋቁም ይችላል፡፡ ፮ የባለሥልጣኑ ዓላማዎች ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፤ ፩

Addis Abeba Trade Bureau Ethiopia Addis Abeba Arada

ለኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር ምንጭ የሆኑት ዘርፎች ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባርን ለመቀነስ የተሰሩ ስራዎች በተመለከተ ከማዕከል እስከ ወረዳ በ1ለ5 አደረጃጀት እና አስቀድመው ተግባራዊ በሆኑ

ቤተ ክርስቲያንን በማይጠቅምና በሚያስተች አኳኋን ለሦስተኛ ወገን

15-2-2015በመካኒሳ ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ለኪራይ ከዋሉት 55 ሱቆች ውስጥ 50ዎቹ ለሦስተኛ ወገን ተከራይተዋል(ቁልፋቸው ተሽጠዋል)፡፡ የጽርሐ አርያም ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ኹለት ታላላቅና 13 ታናናሽ ሱቆች ያሉት ሲኾን አብዛኞቹ ከ5 – 10

ቤተ ክርስቲያንን በማይጠቅምና በሚያስተች አኳኋን ለሦስተኛ ወገን

15-2-2015በመካኒሳ ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ለኪራይ ከዋሉት 55 ሱቆች ውስጥ 50ዎቹ ለሦስተኛ ወገን ተከራይተዋል(ቁልፋቸው ተሽጠዋል)፡፡ የጽርሐ አርያም ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ኹለት ታላላቅና 13 ታናናሽ ሱቆች ያሉት ሲኾን አብዛኞቹ ከ5 – 10

እምነ ጽዮን

በመካኒሳ ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ለኪራይ ከዋሉት 55 ሱቆች ውስጥ 50 ዎቹ ለሦስተኛ ወገን ተከራይተዋል (ቁልፋቸው ተሽጠዋል) ፡፡ የጽርሐ አርያም ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን