ዋጋ እና ድጋፍ ያግኙ

የአፍሪካ ሀገራት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የተቀመጡ

የዓለም ጤና ድርጅት አገራት የቫይረሱን ወረርሽኝ ለመከላከል ያሰቀመጡትን ገደቦች ክፍት ስያደረጉ በቅድሚያ በቫይረሱ የተያዙትን ሰዎችን የመለየት፣ የመመርመር፣ የማግለልና ተገቢውን ህክምና የመስጠት አቅም

ወበቃማው የበልግ አየር ሁኔታ በቀጣይ ወራትም እንደሚቀጥል

በበልግ ወቅት የሚፈጠረው የደመና ሽፋን ዝናብ የመስጠት አቅም ሳይኖረው ሲቀር በአየር ውስጥ እርጥበት እንዲጨምር ያደርጋል፤ ይህም ምቾት የሚነሳ ወበቃማ የአየር ሁኔታ እንደሚፈጥር ባለሞያዎች ይተነትናሉ፡፡ ሪፖርተር፡-

ምዔራፌ አንዴ ተኮር ዔቅዴ ብሔራዊ

የተ ማችን የመፇጸም አቅም ሇማሳዯግና ስጋቶች ሉያዯርሱ የሚችለትን ገዲቢ ምክንያቶች ሇመቅረፌ የሚያስችሌ ስትራቴጅዎችን ሇማስቀመጥ ነው፡፡ በመሆኑም መ/ቤታችን ከ2003-2007 ተግባራዊ ባዯረገው የመጀመሪያው የዔዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዔቅዴ ተሌ�

u^M ?" T'e‚` ›=ƒ Qw[}cw ?" ›="e+ƒƒ ?"

ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር አደገኛ ሆኑ በሽታ አምጪ ተዋሲያንና መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተዘጋጀውን የመጀመሪያ ረቂቅ አዋጅ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየትና አዋጁ�

በየቀኑ ደስተኛ ለመሆን – Mama Ethiopia

በተለመደው የቀን ውሎዎ ውስጥ የሚያደርጓቸው ለውጦች በራስዎ ላይ ደስታን የማምጣት አቅም አላቸው። አዳዲስ ቀናት በመጡ ቁጥር ነባር እና የቆዩ ታሪኮችን ከማየት ህይዎትዎ ላይ አዲስ ነገሮችን መጨመሩም መልካም ነው።

የኢትጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ (AABE)

ማጎሌበት እና የቦርደን አቅም መገንባት ነው፡፡ ከነዚህ ወሳኝ እርምጃዎች በመቀጠሌ የሚኖረው ፇታኝ ተግባር አስተማማኝ የክትትሌና የቁጥጥር ሰርዓት በመመስረት ቀጣይነት ያሇው የዯረጃዎች አተገባበር ሊይ ክትትሌ ማዴረግ እና ዯረጃዎች በተግባር

80 በመቶ የኢህአዴግ መሪዎች ችግር ፈችዎች አይደሉም ተባሉ

ይሁን እንጅ ችግሮችን ተቀብሎ መልስ የመስጠት፣ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን ለመቅረፍ የሚያስችል አቅም የላቸውም ተብለዋል። እንዲሁም በንባብ ለህዝቡ መረጃ መስጠት፣ ህዝብን በመድረክ ላይ በማነጋገር፣ የብሄር እንድምታዎችን እና የስልጣን ክፍፍ�

የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

ስለ ስልጠና መርሃ ግብር የትምህርት መርሃ ግብር የከፍተኛ ትምህርት ክፍል የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የሚሰጧቸዉን የመጀመሪያና ሁለተኛ ድግሪ/BSc MSc/ ያስተባብራል፡፡ ከቆዳ እና ከቆዳ ጋር

የሊቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ ሂዯትን የዲሰሰ የምክክር መድረክ ተካሄዯ

የሊቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ ሂዯትን የዲሰሰ የምክክር መድረክ ተካሄዯ ከኢንስቲትዩቱ ዋና አንደ በመሊው ሀገርቱ የሚገኙትን ሊቦራቶሪዎች አቅም የመገንባት ሂዯት ሲሆን፤ ይሄንኑም የአሰራር ሂዯት የዲሰሰ እና የመጪውንም ዓመት ሥራዎች ዕቅድ ሊ�

Beate Frenzel Glşah Mavruk (2018)

ሰዎች ተነሳሽነትና እምቅ አቅም ላይ እንዲመሰረት ያስችላል፡፡ ከመጡበት ሃገር ያመቱት ማንኛውም የትምህርት ማስረጃ መሰረታዊ የት/ቤት መልቀቂያ ማስረጃ እና የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ማጠናቀቂያ ማስረጃ ሆኖ

በ10 ዓመት ኮደር፣ በ19 ዓመት የሶፍትዌር አበልጻጊ፡ ታዳጊዋ የቴክኖሎጂ

አሁን የ19 ዓመት ወጣት የሆነችው ቤተልሄም ቴክኖሎጂ የልደት በዓላትን ወጪ ለመሸፈነ ከሚያስገኘው ገንዘብ እጅግ የበለጠ አገልግሎት የመስጠት አቅም እንዳለው ተገንዝባለች። "ለአፍሪካ ቀጣዩ ታላቅ ነገር ቴክኖሎጂ ነው ብዬ አምናለሁ" ትላለች

በ10 ዓመት ኮደር፣ በ19 ዓመት የሶፍትዌር አበልጻጊ፡ ታዳጊዋ የቴክኖሎጂ

አሁን የ19 ዓመት ወጣት የሆነችው ቤተልሄም ቴክኖሎጂ የልደት በዓላትን ወጪ ለመሸፈነ ከሚያስገኘው ገንዘብ እጅግ የበለጠ አገልግሎት የመስጠት አቅም እንዳለው ተገንዝባለች። "ለአፍሪካ ቀጣዩ ታላቅ ነገር ቴክኖሎጂ ነው ብዬ አምናለሁ" ትላለች

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ለስምንት ተመራማሪዎች

"በግብርና ምርምር ለግብርና ልማት ላበረከቱት የላቀ አስተዋፆና የተዋጣለት አገልግሎት" በሚል ርዕሰ-ዕውቅና ሚያዚያ 18 ቀን 2009 ዓ/ም በተቋሙ ዋና መሥሪያ ቤት በተካሄደው በዚህ ዕውቅና የመስጠት

በማዕከላዊ ነርቭ ስርዓት ውስጥ ማይክሮጂነል Priming

ረቂቅ ተህዋሲያን ማበጀት ማይክሮኤሊየምን ለመነቃቃት በጣም ስሜትን እንዲሰማቸው ያደርጋቸዋል እንዲሁም ለማነቃቃት ምላሽ የመስጠት በጣም ጠንካራ የሆነ አቅም አላቸው ፡፡

በማዕከላዊ ነርቭ ስርዓት ውስጥ ማይክሮጂነል Priming

ረቂቅ ተህዋሲያን ማበጀት ማይክሮኤሊየምን ለመነቃቃት በጣም ስሜትን እንዲሰማቸው ያደርጋቸዋል እንዲሁም ለማነቃቃት ምላሽ የመስጠት በጣም ጠንካራ የሆነ አቅም አላቸው ፡፡

የየካ ክፍለ

የክፍለ-ከተማው ሀላፊዎች በአዳራሹ ከቀሩት ጥቂት ነዋሪዎች ጋር ስብሰባውን በመቀጠል- ስለ ልማት መዋጮ አስፈላጊነት ለማስረዳት ሲሞክሩም፦ "ሕዝቡ መዋጮ የመስጠት አቅም ላይ አይደለም " የሚል ጠንካራ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል፡፡

80 በመቶ የኢህአዴግ መሪዎች ችግር ፈችዎች አይደሉም ተባሉ

ይሁን እንጅ ችግሮችን ተቀብሎ መልስ የመስጠት፣ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን ለመቅረፍ የሚያስችል አቅም የላቸውም ተብለዋል። እንዲሁም በንባብ ለህዝቡ መረጃ መስጠት፣ ህዝብን በመድረክ ላይ በማነጋገር፣ የብሄር እንድምታዎችን እና የስልጣን ክፍፍ�

Meles Zenawi Memorial Referral Hospital Inaugurated

Meles Zenawi Memorial Referral Hospital Inaugurated In Jigjiga Published on Sun 2013-12-08 00 00 በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የተገነባው የመለስ ዜናዊ መታሰቢያ ሪፈራል ሆስፒታል ተመረቀ። ሆስፒታሉ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርእ�

የአለም ስራድርጅት ንግድዎን ያሻሽሉ

ፀፊዎች እና ጋና የወጪዎች ስሌት፤ ንግድዎን ያሻሽሉ መማሪያ መፅሃፍ የጋራ ጥረት ውጤትና ፕሮገራሙን ወደ ሶስት አስርተ አመታት ለሚጠጋ ጊዜ