ዋጋ እና ድጋፍ ያግኙ

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ የእርሻና ተፈ/ሀ/ልማት ቢሮ በ እርሻ ልማት ዘርፍ

የፍራፍሬ ምርት ብስለት መለየትና መሰብሰብ በሚፈልጉት ከፍታ ማምረት አስፈላጊ ነው፡፡ ከሚፈልጉት የባህር ወለል ከፍታ በላይና ዛፋ በቀላሉ የመሞት ዕድል ይገጥመዋል፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ በጣም አሸዋማ

አካባቢ ሳይንስ መማሪያ መጽሏፌ

ሇማምረት፣ ሇግንባታና ሇሸክሊ ስራ የኢንደስትሪ ምርቶች ሲሆኑ በነዚህም ሥር አፇርና የእህሌ ምርት፣እፀዋትን መትከሌና አሸዋማ አፇር ትሌሌቅ ቅንጣቶች ያለት ሲሆን ጥብቅ ያሇ አፇር አይዯሇም፡፡ ውሃ አሸዋማ

የጌጣጌጥ ምርት ማምረት

የ gooseberries የመበስበስ ታሪክ። ዘመናዊ ዝርያዎች እንዴት እንደሚተክሉ እና እንደሚያድጉ ፣ የመራባት ዘዴዎች። ለመደበኛ ቅጾች የእንክብካቤ ባህሪዎች። አትክልተኞች

እርሃብ ለምን ይከሰታል?እንዴትስ ይወገዳል? ለውይይት የቀረበ

የሰው ልጅ እህል በልቶና ንጹህ ውሃ ጠጥቶ ጠግቦ ማደር፣ ለመኖሪያውም እንደ አቅሙ ጎጆ ቀልሶ፣ጤናውም ተጠብቆ በሰላም መኖር ዋናው መሰረታዊ ሰብአዊ መብቱ ነው።የመንግሥትም አስፈላጊነት እነዚህን ለማሟላት ነው። እነዚህን ማሟላት የማይችል

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ የእርሻና ተፈ/ሀ/ልማት ቢሮ በ እርሻ ልማት ዘርፍ

የፍራፍሬ ምርት ብስለት መለየትና መሰብሰብ በሚፈልጉት ከፍታ ማምረት አስፈላጊ ነው፡፡ ከሚፈልጉት የባህር ወለል ከፍታ በላይና ዛፋ በቀላሉ የመሞት ዕድል ይገጥመዋል፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ በጣም አሸዋማ

ለውይይት የቀረበ

ከባቢ የሚመረተው ምርት በስፋትና በፍጥነት እንዲደርስ በመንግስት ቅድመ ዝግጅትና የተመቻቸ ሁኔታ በመኖሩ፣ከአገር ውስጥ ፍጆታ ተርፎ ለውጭ ሽያጭ ከመለቀቁ በፊት የተወሰነ ምርት ለክፉ ቀን

የመስኖ አጠቃቀም መመሪያ

በመስኖ በተደጋጋሚ ምርት ማምረት ይቻላል፣ የምርትን አይነትና ጥራት መጨመርና ለገበያ የሚደርስበትን ወቅት መወሰን ያስችላል፣ ዘላቂ የሆነ ስራ ለገበሬዉ ይፈጥራል ስለዚህም

የቀንድ ከብቶች ለረገፉበት የድርቅ አደጋ የመኖ ልማት እንደ ጭላንጭል

ተከታትለው የሚከንፉት መኪኖች የሚጓዙበት የአስፓልት መንገድ የላቸውም፡፡ ለጥ ባለው አሸዋማ ሜዳ ላይ ባሻቸው አቅጣጫ እየቀደዱ ይከንፉበታል፡፡ መኪኖቹ ባለፉ ቁጥር መንገዱ ሙሉ ለሙሉ ዕይታን በሚጋርድ አቧራ ይዋጣል፡፡ አካባቢውን የአቧራ

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ የእርሻና ተፈ/ሀ/ልማት ቢሮ በ እርሻ ልማት ዘርፍ

የፍራፍሬ ምርት ብስለት መለየትና መሰብሰብ በሚፈልጉት ከፍታ ማምረት አስፈላጊ ነው፡፡ ከሚፈልጉት የባህር ወለል ከፍታ በላይና ዛፋ በቀላሉ የመሞት ዕድል ይገጥመዋል፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ በጣም አሸዋማ

የፓፓያ አመራረት፣ አያያዜና አጠቃቀም

ምርት መሰብሰብና ዴህረ-ምርት አያያዜ 37 በማጠንፇፍ ማምረት ይቻሊሌ፡፡ በጣም አሸዋማ የሆነ አፇር (ከ50 ፓፓያን ሇማምረት የአፇሩ የኮምጣጣነት ባህሪይ (pH) ከ6 እስከ 7

የግሪን ሃውስ ሲስተምስ

የቱኪ ግሪን ሃውስ ሲስተምስ ጭነት የቱኪ ፍሬዎች የአትክልት ስፍራዎች ጭነት የማዞሪያ ስጋ እና የወተት ወተት የእንስሳት እርባታ ፕሮጄክቶች ጭነት የማዞሪያ እርሻ እርሻዎች ጭነት የማዞሪያ ግሪን ሃውስ ሲስተምስ ጭነት የማዞሪያ ኦርኬርት

የፓፓያ አመራረት፣ አያያዜና አጠቃቀም

ምርት መሰብሰብና ዴህረ-ምርት አያያዜ 37 በማጠንፇፍ ማምረት ይቻሊሌ፡፡ በጣም አሸዋማ የሆነ አፇር (ከ50 ፓፓያን ሇማምረት የአፇሩ የኮምጣጣነት ባህሪይ (pH) ከ6 እስከ 7

መግቢያ

አባሊት ሇሰሉጥ ምርት ሇማምረት ሇሚስፈሌጋቸው ወጪዎች መሸፈኛ የሚሆን የፋናንስ አቅርቦት በበቂ ሁኔታ በጥቄያቸው መሰረት ማግኘት አሇባቸው፡፡ የግብቱ ሰንሰሇት በማሳጠር አባሊት

የፓፓያ አመራረት፣ አያያዜና አጠቃቀም

ምርት መሰብሰብና ዴህረ-ምርት አያያዜ 37 በማጠንፇፍ ማምረት ይቻሊሌ፡፡ በጣም አሸዋማ የሆነ አፇር (ከ50 ፓፓያን ሇማምረት የአፇሩ የኮምጣጣነት ባህሪይ (pH) ከ6 እስከ 7

የጌጣጌጥ ምርት ማምረት

የ gooseberries የመበስበስ ታሪክ። ዘመናዊ ዝርያዎች እንዴት እንደሚተክሉ እና እንደሚያድጉ ፣ የመራባት ዘዴዎች። ለመደበኛ ቅጾች የእንክብካቤ ባህሪዎች። አትክልተኞች

Rkatsiteli የወይን ተክል

ስለ Rkatsiteli የወይን ዘለላዎች ምን የምታውቀው ነገር አለ? ማራኪ የሆኑትን ወይን ጭማቂ ብራንዲ ለማምረት በጣም የተፈላጊ ነው ከጫካው ከፍተኛ ምርት ይሰጣል የተመሳሳይውን የፅሁፍ ማብራሪያ ያንብቡ እና ፎቶውን ይመልከቱ

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ Form ESPSAGSS/(13/14) S በኢትዮጵያ

ሰብል ማምረት =1 የቤትእንስሳት እርባታ =2 በሁለቱም 3 13 ሀ Form ESPSAGSS/(13/14) ወረዳ ቀበሌ የቤተሰብ መለያ 2 የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በኢትዮጵያ የገጠር ማህበረሰብ ምጣኔ ሀብት ሙከራ ጥናት 2013/14 (2006 ዓ ም) ለስታቲስቲክስ ሥራ ብቻ የግብርና

የጌጣጌጥ ምርት ማምረት

የ gooseberries የመበስበስ ታሪክ። ዘመናዊ ዝርያዎች እንዴት እንደሚተክሉ እና እንደሚያድጉ ፣ የመራባት ዘዴዎች። ለመደበኛ ቅጾች የእንክብካቤ ባህሪዎች። አትክልተኞች